Troy vs Howell ... (04-13-2023)Troy vs Birmingham (04-26-2023)Howell vs Troy ... (05-04-2023)Troy vs Brighton ... (05-10-2023)Troy vs Catholic Central (05-17-2023)